Information - LOF Lejre

LOF Lejre

Lær nyt - Bliv klogere- Ha' det sjovt - Bevæg dig

Information

 

Har du ideer eller forbedringsforslag er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeldingsfrist til kurser
Kurser igangsættes kun hvis der er et tilstrækkeligt antal deltagere 12 dage før kursusstart. Husk derfor at tilmelde i god tid før kursusstart,  da det kan være afgørende for at kurset kan oprettes! Du kan tilmelde dig tættere på kursusstart hvis holdet er blevet oprettet, og der er ledige pladser. 

Ferieperioder
Ferierne følger skolernes feriekalender.
Kontoret vil være lukket, og der er normalt ikke nogen undervisning.

Der kan dog i enkelte tilfælde forekomme undervisning i ferierne, men dette vil deltagerne i så fald få besked om.

Kontoret er lukket hele juli måned, men der er altid åbent for tilmelding på hjemmesiden.

Efterårsferie (uge 42)
Jul / Nytår
Vinterferie (uge 7)
Påske (inkl. ugen op til)
St. Bededag
Kr. Himmelfartsdag + fredag
Pinse
Grundlovsdag

Hvem kan deltage? 
Alle er velkommen hos LOF Lejre uanset alder og adresse.

Kursusstart
Kurserne starter som anført i det trykte program og her på hjemmesiden. Hvis der er sket ændringer, vil det fremgå af den tilsendte bekræftelse eller kvitteringen fra hjemmesiden. 
Du modtager kun yderligere besked, hvis kurset aflyses eller udsættes. 
 
Tilmelding og betaling
Tilmelding kan ske på flere måder:

  1. Online via hjemmesiden
    Få alt på plads på en nem måde. Find holdet, klik på tilmeld og følg anvisningen. Når du har trykket på "udfør bestilling" og valgt netbank, skal du acceptere LOF Lejres betalingsbetingelser for at komme videre. Tryk "Udfør bestilling", og du kan herefter vælge at printe mødedkort og indbetalingskort ud. Du modtager umiddelbart efter en mail, hvor begge blanketter er vedhæftet. Du kan herefter betale via Netbank.
  2. Telefonisk på 40 35 99 86 i kontorets åbningstid mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12.
    Kodelinie til nedbank tilsendes med mødedato, hvis du har mail og netbank. Du kan også bede om at få et giroindbetalingskort tilsendt ( fra 1.8.2017 koster det 15 kr.).
  3. Send os en mail
    Til post@lofholbaek.dk med oplysning om holdnummer, navn, adresse, fødselsdag og telefonnummer (helst mobilnummer).

Hvis du ikke bor inden for Lejre Kommune, skal du oplyse dit fulde CPR-nr. af hensyn til kommunens afregning med din hjemkommune.

Du opfordres til at skrive dig på venteliste, hvis et hold er fuldtegnet, da vi løbende forsøger at oprette ekstra hold.

Undervisning på små hold
Hold oprettes for deltagere, der af hensyn til det faglige udbytte har behov for at blive undervist på små hold. Alle deltagere skal underskrive deres berettigelse til at deltage på hensyntagende hold. Er du besværet af en ryglidelse, gigt eller lignende - eller er du bevægelseshæmmet, er du velkommen på små hold med individuel undervisning.

Kursusstart
Kurserne starter som anført i vores trykte program og på hjemmesiden: samt på det tilsendte girokort eller kvitteringen fra hjemmesiden. Du modtager kun yderligere besked, hvis kurset aflyses eller udsættes.

Betalingsbetingelser
Betalingsfristen fremgår af mail eller indbetalingskort. Tilmeldingen er bindende, og du er sikret din plads på holdet, når LOF har modtaget din betaling. Du vil ikke modtage yderligere information og skal blot møde op første undervisningsgang. Såfremt du ikke overholder betalingsfristen, afmeldes du holdet/arrangementet, og pladsen overgår til en anden. Ved rykker beregnes et gebyr på 50 kr. for hver rykker.

Det er muligt at flytte fra hold til hold, hvis en anden ugedag passer dig bedre. Hvis et hold er fuldtegnet eller ikke oprettes, tilbydes alternative hold, eller det fulde kursusgebyr tilbagebetales, når vi kender dit bank konto nummer.

Vi tager ikke mod betaling med Dankort eller MobilPay. Hav kontanter med, hvis du møder op til et foredrag uden at være tilmeldt på forhånd.

Tilbagebetaling
Hvis det hold, du har tilmeldt dig, alligevel ikke kommer i gang, efter at du har sendt din indbetaling, vil du få det indbetalte beløb retur, når vi kender dit bank konto nummer.

Framelding og tilbagebetaling af kurser kan ikke ske senere end 14 dage før kursusstart. Tilbagebetaling er IKKE mulig for ture og oplevelser eller arrangementer med 3 mødegange eller mindre. Ved tilbagebetaling fratrækkes et administrationsgebyr på  50 kr. 

Ser du dig nødsaget til at stoppe i en undervisningsperiode, kan vi ikke refundere indbetalingen, da tilmeldingen er bindende.

Betalingsnedsættelse
Der ydes desværre ikke tilskud fra Lejre Kommunes side til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige i kommunen, og du kan ikke tage et evt. "tilskud" med fra din egen kommune.

Kursusmaterialer
Udgifter til kursusmaterialer afholdes af kursisterne og betales direkte til underviseren.

Forbehold 
Vi tager forbehold for fejl og mangler i det udsendte program og på hjemmesiden, lærerskift samt ændring af undervisningssted og forløb.
Køb af kurser og lignende er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).

Oplysning om klagemuligheder
Vil du klage over os, så kan klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr - Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse lejre@lof.dk

Kalender